profesjonalna obsługa wspólnot mieszkaniowych

Od 2012 roku nasz zespół zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w Trójmieście. Funkcjonujemy w ramach umów o administrowanie lub zarządzanie nieruchomościami. Kierujemy się zasadą indywidualnego podejścia. Dbamy o nieruchomości i infrastrukturę naszych klientów.

Mamy doświadczenie w dochodzeniu uprawnień gwarancyjnych i rękojmi w przypadku budynków nowych oraz w przeprowadzaniu remontów i pozyskiwaniu środków do ich realizacji w przypadku budynków pozostałych.

Przejmując nieruchomość przeprowadzamy audyt i analizujemy miejsca powstawania kosztów. Dążymy do podniesienia jakości i funkcjonalności budynków, którymi zarządzamy. Kierujemy się wysokimi standardami obsługi.

obsługa księgowa

 • prowadzimy księgowość wspólnoty,
 • sporządzamy roczne plany gospodarcze dla nieruchomości,
 • sporządzamy roczne sprawozdania z wykonywania zarządu,
 • prowadzimy rozliczenia poprzez rachunek bankowy,
 • monitorujemy należności czynszowe,
 • udostępniamy kartoteki księgowe właścicielom,
 • prowadzimy rozliczenia mediów.

obsługa prawna

 • prowadzimy windykację dłużników,
 • przygotowujemy projekty uchwał, regulaminów i umów,
 • egzekwujemy prawa do gwarancji i rękojmi,
 • przeprowadzamy audyt udziałów w nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania dotyczące likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej,
 • reprezentujemy wspólnotę przed organami administracji państwowej i samorządowej.

obsługa techniczna

 • prowadzimy książkę obiektu budowlanego,
 • zlecamy przeglądy okresowe wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • zlecamy bieżące napraw, konserwacje i remonty,
 • nadzorujemy realizację robót i usług,
 • zapewniamy realizację umów na dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.
Wyślij pytanie o ofertę dla wspólnot mieszkaniowych

świadectwo energetyczne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. każdy kto sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość jest zobowiązany do przekazania certyfikatu energetycznego lokalu. Oferujemy właścicielom, którzy planują sprzedać lub wynająć swoje mieszkanie sporządzenie świadectwa w cenie 400 zł.

strefa mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej

w panelu sprawdzisz najważniejsze informacje o nieruchomości i zapoznasz się ze swoimi rozliczeniami